Privacy beleid Atsma Sierbeton.

Deze website is van Atsma Sierbeton B.V. (hierna Atsma Sierbeton) ingeschreven bij KvK onder nummer 01056954.

Wanneer je gebruik maakt van de website van Atsma Sierbeton, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Atsma Sierbeton kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ hieronder instellen.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de Atsma Sierbeton-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren.

Wat doen we met je gegevens?
Atsma Sierbeton bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het registreren van een order om deze zo snel mogelijk af te kunnen handelen;
  • Registeren van aanmeldingen voor onze nieuwsbrief;
  • Atsma Sierbeton bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Atsma Sierbeton streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Atsma Sierbeton jouw gegevens?
Atsma Sierbeton gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die Atsma Sierbeton over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij Atsma Sierbeton. Op basis van de uitkomsten kun je Atsma Sierbeton verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Atsma Sierbeton, t.n.v. dataverzoek, Innovatielaan 17, 8447 SN Heerenveen. We zullen dan binnen twee maanden je verzoek behandelen.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Atsma Sierbeton? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.